We hebben ons de afgelopen periode toegelegd op duurzaam hout.

Dit betekent voor ons, iets met hergebruik. Dit hebben we gevonden in de vorm van walbeschoeiingshout. Dit hout heeft al 20 jaar dienst gedaan als walbeschoeiing. Deze beschoeiing wordt op een gegeven moment vernieuwd omdat er op de waterlijn zwakke plekken in komen. 

Maar 90% van dat hout is in prima staat. Daar kun je nog heel veel van hergebruiken.  

 

Het hout kan geleverd worden in verschillende diktes. 4, 5 en 6 cm. De breedtes variëren. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het hout.
Het hout wordt geleverd per volle lengte. In de prijs is rekening gehouden met het feit dat er een deel van de plank niet bruikbaar is om iets te bouwen.

Leave a Reply

It Bûtenhûs
Oost 18
9285XL Buitenpost

Jan Bruinsma: 06-27477340